Algemene voorwaarden

1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met DOOPSUIKERKE, hierna genoemd. Door te bestellen, accepteer je de algemene voorwaarden.

2. Gratis recht op vervanging en terugzending De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 werkdagen. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 8, waarin het recht om van de aankoop af te zien wordt uiteengezet. Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 14 werkdagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad doordat ervan op een meer uitvoerige manier wordt gebruikt gemaakt dan hierboven beschreven, dan behoudt onlineshop zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

3. Levering/verzendingskosten Levering Zolang de voorraad strekt worden de artikelen geleverd binnen de zeven tot twaalf werkdagen na de bestelling. Met uitzondering van bedrukte artikelen rechtstreeks door de leverancier, deze worden geleverd binnen de zeven tot vijftien werkdagen na de bestelling. Verzendingskosten DOOPSUIKERKE levert binnen Belgiƫ via Bpost. Verzendingskosten zie verzending bij info. DOOPSUIKERKE levert binnen Nederland via DHL. Verzendingskosten zie verzending bij info. De consument kan ook gratis de bestelling afhalen na afspraak op volgend adres: Kolmstraat 61, 9750 Huise.

4. Prijzen en betalingswijzen De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW. Betalingen van de artikelen kan gebeuren via Bancontact/Mistercash - Mastercard - Visa - Maestro - Ideal - contant bij afhaling. Na ontvangst van betaling wordt uw bestelling definitief. Vanaf datum betaling gaat de leveringstermijn zoals vermeld in artikel 3 in. De betalingen van de artikelen kan ook gebeuren via overschrijving. U heeft de mogelijkheid om de overschrijving af te drukken, indien er geen betaling volgt binnen de 14 dagen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling definitief. Vanaf datum betaling gaat de leveringstermijn zoals vermeld in artikel 3 in.

5. Weigering van bestellingen DOOPSUIKERKE behoudt zich het recht voor elke on-line bestelling te weigeren. Deze beslissing kan DOOPSUIKERKE volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer DOOPSUIKERKE ervoor kiest een on-line bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte en worden alle ontvangen betalingen onmiddellijk teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van DOOPSUIKERKE totdat zij volledig werden betaald.

7. Bescherming van persoonsgegevens Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door DOOPSUIKERKE of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee DOOPSUIKERKE of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling. De gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door DOOPSUIKERKE worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingsdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciƫle doeleinden. Je hebt ten allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. DOOPSUIKERKE zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

8. Wettelijke informatie over het recht op terugzending Recht om van de verkoop af te zien De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 werkdagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van DOOPSUIKERKE. De artikelen dienen te worden teruggezonden naar het volgende adres: Kolmstraat 61, 9750 Huise. Gevolgen van de terugzending Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn. Verder reikend waardeverlies kunt u vermijden door niet als een eigenaar gebruikt te maken van de artikelen, en u te onthouden van gedragingen die de waarde van de artikelen zouden kunnen verminderen.

9. Garantie De Belgische wettelijk vastgestelde garanties zijn van toepassing, behalve waar hiervan uitdrukkelijk werd afgeweken.

10. Bedrijfsinformatie DOOPSUIKERKE Kolmstraat 61 9750 Huise